شماره تلفن : 89174004
                     89174080
شماره فکس : 89174500
info@khatam.ac.ir
1393 - 2014 ©کلیه حقوق متعلق به «موسسه آموزش عالی خاتم» می باشد